HVALPENS PSYKISKE OG FYSISKE UDVIKLING

HVALPENS ALDER 0 - 2 UGER

Få timer gamle...

Periodens navn: Fødselsomstilling

Perioden er kendetegnet ved følgende:

Det vigtigste for hvalpene i denne periode er at die, sove og holde sig varme. Disse krav opfyldes ved at være sammen med tæven. Nærkontakt til søskende og mor er vigtig.

Centralnervesystemet er endnu ikke rigtig aktivt, men hvalpene reagerer på kulde, varme og lugte. Hvalpene kan kravle og regulere kropstemperaturen ved at søge varme hos søskende og mor.

Tæven stimulerer hvalpene til at tisse og have afføring ved at slikke hvalpene bagi.

Øjnene åbnes efter 10-14 dage, men de kan ikke se ret meget i de første uger.

 Opdrætterens ansvar og pligter

Tæven og hvalpene skal holdes under opsyn, men bør ikke forstyrres for meget i dieperioden.

Hvalpene skal træne deres evne til at finde føde. Denne træning får hvalpene ved at arbejde sig frem til tævens mælkekirtler. Hvalpene skal ikke hjælpes frem(selv om det sker i en god mening). Kampen for føden er en vigtig del af hvalpenes udvikling.

Radio eller musik spillet på lav lydstyrke i baggrunden, kan hjælpe tæven til ikke at høre for meget støj udefra, som kan forstyrre hende.

Sørg for at tæven har adgang til frisk vand og mad

HVALPENS ALDER 2-3 UGER

14 dage gamle
Sanseudvikling

Hvalpene begynder at få tænder, og de udvikler deres syns, hørelse og balanceevne.

De begynder at tisse og få afføring ved egen hjælp, og det er virkelig svært at holde balancen, mens dette står på.
De sover stadig meget, men er alligevel modtagelig for deres mors sindsstemning, både når det gælder kontakt, angst, aggressioner og uro.

Opdrætterens ansvar og pligter

Hvalpene har godt af i denne periode at blive udsat for behersket stress da de på denne måde lærer og bedre kan håndtere stress senere i livet.
Man kan påføre hvalpene meget behersket stress ved dagligt at tage dem op, føle på dem og holde dem i forskellige stillinger. Dette stimulerer hvalpene positivt.

HVALPENS ALDER 3 - 5 UGER

3½ uge
Periodens navn: 1 del af socialiseringsfasen
Når hvalpene er omkring 21 dage gamle, sker der en forandring. Hvis hvalpene var født i naturen, ville de bo i en hule, og det ville være på dette tidspunkt de for første gang kom ud af hulen og mødte resten af flokken.

I denne periode lærer hvalpen, hvilken art den tilhører, og den er nysgerrig og søger kontakt med omverdenen, og begiver sig ud på egen hånd.

Hvalpene ser, hører og lugter meget mere nu, og de kan begynde at spise fast føde.

Hvalpene begynder at gø, logre med halen og lege med hinanden.

De vil også forsøge at gå udenfor hvalpekassen for at besørge.

Hen i mod slutningen af denne fase, begynder hvalpene at blive lidt voldsommere i deres leg med hinanden, de leger tafatlege, bærer deres legetøj i munden og "rusker" byttedyr.

Ved at lege og bide i hinanden lærer hvalpen også at beherske sit bid under leg med de andre hvalpe i kuldet.

Opdrætterens ansvar og pligt

Denne periode domineres af social adfærd. Opdrætteren bør beskæftige sig enkeltvis med hvalpene hver dag. Dette samvær vil give hvalpen fortrolighed i omgangen med mennesker.

Det er derfor også vigtigt at hvalpene møder flere forskellige fremmede mennesker i denne periode.

Giv hvalpene noget legetøj som de kan ruske i, og bære i munden.

Begynd at vænne dem til lidt mere støj, specielt når hvalpen er optaget af noget behageligt, leger eller dier, kan man lave lyde. Når man kan se at de ikke er påvirket af støjen, kan man skrue op for styrken. På denne måde kan man langsomt vænne hvalpene til lyde som trafikstøj, børnestemmer, skud og fyrværkeri.

Sørg for at hvalpene har mulighed for at komme ud af hvalpekassen, læg evt. aviser som de kan besørge på, dette bevirker at de får lov at udvikle deres renligheds sans.

HVALPENS ALDER 5 - 7 UGER

5 ½ uge
Periodens navn: 2 del af socialiseringsfasen
I denne periode udvikler hvalpene deres indbyrdes selvhævdelse. De deltager i aktiviteter med deres søskende og begynder at finde deres plads i kuldet.

Hvalpenes indbyrdes leg bliver mere hårhændede, og det er igennem leg og anden social omgang at de udvikler dominans og underkastelse. Disse lege er vigtige, da hvalpene herved lærer at løse konflikter og undgå unødig aggressivitet.

Tæven leger nu mere opdragende med hvalpene.

Hun siger tydeligt fra, når hvalpene ikke må die hende, ikke for at vænne dem af med at patte, men mere for at lære hvalpene respekt og forbud.

Ører og øjne fungerer nu som de skal, og hvalpene bevægelser bliver mere koordineret.

Hvalpenes interesse for dufte og ting der bevæger sig udvikles, og de spiser mere og mere fast føde.


Opdrætterens pligter
Den nære menneskelige kontakt er fortsat meget vigtig for hvalpenes udvikling. Hvalpene bør tages væk fra mor og søskende enkeltvis hver dag, i minimum 5 minutter, hvor det er mennesker der tager sig af den. Og det er uanset hvor mange hvalpe der er i kuldet.

Hvalpenes lege og soveplads skal være afgrænset, således at hvalpene kan forlade sovepladsen og gå et andet sted hen og besørge. Hvis de ikke har mulighed for dette kan de ikke træne deres renlighed, hvilket senere kan gøre denne træning meget mere vanskelig.

Hvalpene er i denne periode meget nysgerrige, og bør have mulighedfor at udforske mange forskellige ting og lyde. Alt er jo nyt og spændende for hvalpene, så alt kan prøves, under opsyn. Eks. store bolde, tomme flasker, grydelåg, papkasser, paprør, spande og koste, træ og rebstykker, pivedyr og plys. Tingene må gerne vippe og skramle og kunne bevæge sig.

Mod slutningen af perioden kan hvalpene møde venlige, fremmede hunde, så de kan øve sig på en fornuftig omgang. Selv om de voksne hunde viser en lidt hårhændet tilrettevisning af hvalpen, er dette med til at give hvalpen nye og vigtige erfaringer.

HVALPENS ALDER 7 - 12 UGER

9 uger
Periodens navn: 3. del af socialiseringsfasen

Perioden er kendetegnet ved følgende:

Alle hvad hvalpen oplever i denne periode, bliver til varige erindringsbilleder. Hvalpens medfødte adfærdsformer er nu i kraftig udvikling og modtagelig for tilpasning.

I løbet af denne periode ville hvalpene hvis de levede i vild tilstand, blive meget knyttet til flokken. Af den grund er det også det helt rigtige tidspunkt at de skifter hjem, idet de vil have meget nemt ved at knytte sig til de nye ejere. (den nye flok)

De sociale regler indarbejdes. Hvis hvalpene stadig er sammen i kuldet, er rangordenen ved at være etableret, og hvis den er kommet til et nyt hjem, er den ved at vurdere sin placering i den nye gruppe.

Hvalpene er fulde af åbenhed, nysgerrighed og meget initativrige. Hvalpene skal have lov at gøre deres egne erfaringer, uden at blive unødigt forstyrret, og uden at få for megen hjælp.
Sådan bør du som opdrætter/ejer gøre:
I denne periode danner hvalpene sig varige erindringsbilleder af de oplevelser de har. Det vil sige at hvalpen husker den sindsstemning, den følte i en bestemt situation - den blev eks. glad, forskrækket, angst eller aggressiv.

Når hvalpen/hunden senere i livet oplever en lignende situation, vil den erindre stemningen den følte, ved den tidligere oplevelse, og den vil handle ud fra det. Var det en behagelig oplevelse, vil den være rolig i den nye situation, og omvendt blev den bange eller har den ingen erfaring med situationen, vil den være utryg eller forbeholden.

Hvad enten hvalpen er solgt eller stadig bor hos opdrætteren, skal den have denne meget vigtige miljøtræning. Hvis man har flere hvalpe i denne alder, kan det være nødvendigt i en periode at få hjælp udefra til at socialisere og miljøtræne hvalpene.

Tiden man investerer i hvalpen i denne periode, er meget vigtigt, og er yderst værdifuldt for hele resten af hundens liv.

Som hundens flokleder har vi mennesker stor indflydelse på hvor og hvornår, med hvem og hvordan hunden skal færdes og omgås. Det er vores ansvar at hvalpen især i denne periode får lejlighed til at hilse på flest mulige forskellige mennesker, små og store børn, unge, voksne og ældre. Folk med hat, skæg, kørestol, stok osv. osv. Hunden skal også hilse på andre dyrearter, bla. katte, heste, får, fugle, kaniner osv.

Træningen omfatter også tilvænning til at køre i bil, færdes i trafik, blandt mange mennesker, i haller, gågader og torve, på glatte gulve, trapper, besøge dyrlæge og hundefrisør, samt høre høje lyde fra fyrværkeri. I det hele taget i alle de situationer man kan forestille sig hunden skal komme i, i løbet af livet.

Hvalpe der ikke får disse oplevelser, vil med stor sansynlighed være hæmmet af de manglende oplevelser, resten af livet. Disse hunde kan godt se ud som om de trives, og være glade og frimodige i "flokken" men når hunden adskilles fra flokken(og dermed dens sikkerhedsnet) og bringes i nye uvante omgivelser, vil den være meget utryg eller endda bange. Og simple dagligdags situationer som støvsugning, besøg af børnebørn, eller en tur i byen vil være en ubehagelig oplevelse for hunden.

Hvis hvalpen stadig bor hos opdrætteren i denne periode, skal hvalpen desuden lære renlighed, at gå i snor og køre bil, at kende sit navn og komme når man kalder.HVALPENS ALDER 3 - 4 MDR.

16 uger
Periodens navn: Halve kønsmodning
Mellem den 13 og 16 uge indtræder den såkaldte halve kønsmodning. Produktionen af det mandlige kønshormon testosteron optrappes hos både hanner og tæver.

Forandringen bevirker en større lyst til at dominere, samtidig bliver hvalpen også lettere forskrækket. Hvis hvalpen bliver forskrækket bliver den let aggressiv.

Hvalpen forsøger i denne periode at finde sin plads i rangordenen. Er rangordenen ikke på plads, vil hvalpen udfordre de øvrige flokmedlemmer (eller familien).

Hvalpen er stadig afhængig af ejeren, og samtidig med at den finder sin plads i rangordenen, er den meget interesseret i at gøre ejeren tilpas. Hvalpen er også meget interesseret i omgivelserne, men holder sig ret tæt på ejeren.

I denne tid skifter hvalpen sine første tænder, og tygger og gnaver en del for at lindre de ømme gummer, men også for at undersøge omgivelserne.
Sådan bør du som opdrætter/ejer gøre
Det er familien, der skal bestemme hvalpens plads i familien. Forsigtige hvalpe, skal gives mere selvsikkerhed, og dem som vil bestemme for meget, må lære at indordne sig.

Træning og indlæring bør foregå i meget korte sekvenser, da hvalpen ikke kan koncentrere sig ret længe af gangen.

Man bør benytte sig af at hunden stadig er meget fokuseret på ejeren, og øve indkald og kontaktøvelser, der bekræfter det positive samarbejde.

Hvalpen har fortsat brug for at vænne sig til mange forskellige miljøer og situationer. Den sociale træning bør fortsætte og udvikles i takt med at hvalpen lærer at håndtere de nye situationer.


Hvalpe med for lidt initiativ - forsigtige og underdanige hvalpe - kan man styrke ved at lade dem vinde i leg, f.eks et stykke legetøj hvor man holder fast, og lader hvalpen vinde legen og beholde legetøjet. Ros også hvalpen for at tage initiativ til at undersøge nye ting og ynk den aldrig.


Hvalpe med for meget initiativ - dominante og styrende hvalpe - kan hjælpes tilrette i flokken ved positive lederskabsøvelser. Vær ikke fysisk voldsom over for hvalpen, det vil blot få den til at miste tilliden til ejeren.

Gør det i stedet sjovt at samarbejde, undlad at konfrontere hvalpen og afled i stedet dens opmærksomhed. Sørg for at vinde lege med hunden. Kontakt og aktivitet skal ske på ejerens opfordring og ikke hver gang hunden forlanger det. Lave sjove og spændende samarbejdsøvelser.

   

HVALPENS ALDER 4 - 7 MDR.

6 mdr.
Periodens navn: 1. rolige periode
Perioden er kendetegnet ved følgende:

Denne periode er en rolig og stabil periode for hvalpen. Den har nemmere ved at koncentrere sig og er meget modtagelig for træning.Hvalpen interesserer sig mere for omgivelserne, og dens aktionsredius udvides.
Rangordenen bør ligge fast nu.

Sådan bør du som opdrætter/ejer gøre
Denne periode er rigtig god til at begynde træning af hvalpen. Sværhedsgraden kan øges langsomt. Tilmeld dig et træningshold for hvalpe. Den kan begynde at lære frit følge, sporsøg, sit, dæk, hente/bringe osv.
 

HVALPENS ALDER 7 - 10 MDR.

8 ½ mdr.
Periodens navn: Fysisk kønsmodning.
Perioden er kendetegnet ved følgende:

 

I denne periode bliver hvalpen fysisk kønsmoden. Hvalpen træner igen sin evne for at komme højere op af rangstigen. Dominansen før mere tyngde og kraft.

Tæven kommer i denne periode i løbetid og gennemgår i den forbindelse en del adfærdsforandringer. Den kan være mere følsom og den kan blive ukoncentreret og glemsom.

Hanhunden gennemgår også hormonforandringer og begynder at lette ben. Bevidstheden om territoriet bliver mere udtalt.
Hvalpen kan i denne periode indimellem være uvenlig og ødelægge ting i hjemmet.
Hunde der ikke kender deres plads i rangordenen kan volde problemer i denne periode.
Sådan bør du som opdrætter/ejer gøre:
På grund af hvalpens fysiske kønsmodning og ustabilitet i denne periode kan almindelig træning være problematisk. Man bør ikke kaste sig ud i ny og krævende indlæring eller stresse hunden unødigt.
Derfor kan man med fordel fortsætte træningen med sjove samarbejdsøvelser så som balance- og kropskontroløvelser samt spor og søgeudvikling.

Det er ikke usædvanligt at hvalpe i kønsmodningsfasen kan finde på at bide i stykker og glemme at være renlige.

Hvis man allerede har skabt et godt grundlag for samarbejde og lederskab, vil tiden ikke forekomme så vanskelig, og ellers skal man blot glæde sig over at denne periode ikke varer evigt.

| Svar

Nyeste kommentarer

30.05 | 20:22

skønne hvalpe, godt gået gizmo

30.05 | 20:09

Congrats Gizmo and Molly what a cute bunch of pups you have made. Love from Vivi.

22.12 | 13:00

Hej
Vi mangler foto,i må have en god jul.
Hilsen
Robert